JURBARKO R. ŠIMKAIČIŲ JONO ŽEMAIČIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

Sveiki atvykę į Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos svetainę

Titulinis

Mokyklos istorija

Mokyklos dokumentai

Ugdymas

Mokiniai

Personalas

Mokyklos skyriai

PIT

Naudingos nuorodos

Kontaktai

 

 

http://plunksna.visiems.lt

 

 

MOKYKLOS DOKUMENTAI

 

Nuo 2012 m. rugsėjo 1 dienos skyrelis "Mokyklos dokumentai" ir kita  mokyklos informacija talpinama naujoje mokyklos svetainėje www.simkaiciu.jurbarkas.lm.lt

 

PAGRINDINIAI MOKYKLOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

Mokyklos nuostatai (susipažinti)

 

Mokyklos metinis veiklos planas 2011-2012 m.m. (susipažinti)

 

Mokyklos strateginis veiklos planas 2010-2013 m. (susipažinti)

 

UGDYMO PLANAI

 

Pradinio ugdymo programos ugdymo planas (2011-2013 metų)

Pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas (2011-2013 metų)

MOKYKLOJE PARENGTOS TVARKOS IR TAISYKLĖS

Veiklos aprašas 2010-2011 m.m. (susipažinti)

 

Veiklos aprašas 2009-2010 m.m. (susipažinti)

 

Veiklos aprašas 2008-2009 m.m. (susipažinti)

 

Vidaus darbo tvarkos taisyklės (susipažinti)

 

Mokinių elgesio taisyklės (susipažinti)

 

Ugdytinių ir mokinių priėmimo į mokyklą, perkėlimo mokytis į kitą mokyklą, išregistravimo ir pašalinimo iš mokyklos tvarkos aprašas (susipažinti)  

 

Tėvų informavimo apie jų vaikų ugdymo pasiekimus, lankomumą ir elgesį tvarkos aprašas (susipažinti)

 

Pagalbos specialiųjų poreikių mokiniams teikimo tvarkos aprašas (susipažinti)

 

Dokumentacijos planas 2011-2012 m.m. (susipažinti)

 

Dokumentų registrų sąrašas 2011-2012 m.m. (susipažinti)

 

AKTUALŪS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAI

 

Sprendimas dėl draudimo rūkyti nepilnamečiams ir mokiniams viešosiose vietose

 

IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

 

Ikimokyklinio ugdymo programa

Jurbarko rajono priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas

Jurbarko rajono priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo papildymas

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai 2011-2012 m.m.

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai 2011-2012 m.m. (pakeitimas)

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareiginis aprašas

Užmokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą mokykloje tvarkos aprašas

Užmokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą mokykloje tvarkos aprašo pakeitimas

Kiti ikimokyklinį ugdymo procesą reglamentuojantys dokumentai:

http://www.smm.lt/ugdymas/ikimokyklinis.htm

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAI

Įsakymas dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo

Supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės

Taisyklių priedai:

VP komisijos darbo reglamentas

Nešališkumo deklaracija

Konfidencialumo pasižadėjimas

Tiekėjų apklausos pažyma

Supaprastintų pirkimų žurnalas

Viešųjų pirkimų planas 2012 metams

DARBO UŽMOKESTĮ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

(nuo 2011-09-01)

Administracijos ir ūkio personalo darbo apmokėjimo sąlygos

Jurbarko rajono mokyklų etatų normatyvai (yra pakeitimų)

Jurbarko rajono mokyklų etatų normatyvai (1.1 punkto pakeitimas)

 

MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO "GELTONAISIAIS" AUTOBUSAIS GRAFIKAI

Grafikas (vairuotojas Albinas Tautkus)

Grafikas (vairuotojas Petras Višinskas)

 

 

Naujienos

Skelbimai

Veikla

Renginiai

Mokyklos laikraštis

Muziejus

Parama

Parsisiųsti

 

Kartais užsukit ir čia

 

 

 

 

 

 

Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla Kodas 190919189 tel./faksas (8 447) 41422
Liepų g. 7, Šimkaičių mstl., Šimkaičių sen., LT- 74337Jurbarko rajonas a.s. LT 3394010044300050032 El. paštas: mokykla@simkaiciu.jurbarkas.lm.lt

 

Atnaujinta 2012-08-27

Svetainės administratorius Vaidas Lazdauskas