Šimkaičių miestelio bendruomenė

Šimkaičių miestelio bendruomenė:

Pradžia

Istorija

Atributika

Naujienos

Veikla

Projektai

Kraštiečiai

Lankytinos vietos

Parama

Kontaktai

 

 

Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla

 

 

 

 

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS

TOBULĖJAME PATYS IR MOKOME KITUS

Birželio 10 dieną Žemės ūkio ministerijai pagal Valstybės paramos kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių veiklai remti teikimo taisykles (2008 m. balandžio 28 d. ministro įsakymas Nr. 3D- 238) pateikėme paraišką "Tobulėjame patys ir mokome kitus".

Birželio 18 d. sužinojome, kad mūsų paraiška užregistruota. Paraiškos registracijos kodas 2BS-271.

Rugsėjo 18 d. Žemės ūkio ministrės įsakymu Nr.3D-506 šio projekto įgyvendinimui skirta 23571 Lt.

Spalio 9 dieną Vilniuje pasirašyta paramos sutartis dėl projekto įgyvendinimo 23571 Lt sumai (prašyta 25000 Lt). Sumažintos tik projekto administravimo išlaidos.

 

Projekto įgyvendinimo eiga.

Prieš pat Kalėdas įsigijome kopijavimo aparatą, įrišimo ir laminavimo aparatus, fakso aparatą, vaizdo kamerą, skaitmeninį diktofoną, interaktyvią lentą ir multimediją. Visą šį įsigytą turtą 2009 m. vasario 6 dieną apdraudėme 3 metams.

Kopijavimo aparatas Interaktyvi lenta Muldimedija
Vaizdo kamera Faksas Skaitmeninis diktofonas Įrišimo aparatas
     
Laminavimo aparatas      

O prieš Naujuosius metus nusipirkome sceniniams drabužiams audinio.

2009 m. sausio 15 dieną pasirašėme sutartį su Jurbarko švietimo centru dėl seminarų pravedimo. Šiuo metu apie tai informuojame gyventojus ir raginame registruotis į seminarus. Seminarų temos ir jų pravedimų datos:

1. Stresas ir jo valdymas - sausio 30 d. nuo 13.00 val. Lektotė psichologė Nijolė Janonytė.

2. Projektų rengimo metodika nuo 14.00 val.- vasario 5 d. nuo 14.00 val. Lektotė Vanda Stonienė.

3. Apskaita, dokumentų rengimas ir raštvedyba - vasario 12 d. nuo 14.00 val. Lektotė Vanda Stonienė.

4. Konfliktai ir bendravimas - vasario 19 d. nuo 14.00 val. Lektotė psichologė Nijolė Janonytė.

5. Interaktyvių lentų panaudojimo galimybės - kovo 5 d. Lektorius Andrius Manzurovas (UAB "Biznio mašinų kompanija".

Pirmame ir trečiame seminaruose dalyvavo po 21 dalyvį, antrame seminare buvo 29 dalyviai, ketvirtasis seminaras sulaukė 26 klausytojų. Paskutiniame seminare dalyvavo 28 dalyviai.

 

Akimirkos iš seminarų

Įdėmiai klausomasi I kategorijos psichologės Nijolės Janonytės vedamų seminarų
  Lektorė Vanda Stonienė moko, kaip rengti projektus

Paskutiniojo seminaro "Interaktyvių lentų panaudojimo galimybės" akimirkos.

Seminarą veda lektorius iš Vilniaus Andrius Manzurovas (UAB "Biznio mašinų kompanija")

Tarp seminarų dalyvių - dauguma mokytojai Po seminaro - projekto aptarimas prie vaišių stalo

 

Kovo 12 dieną pateikėme mokėjimo prašymą.

 

Tikslai ir uždaviniai bei atlikti darbai iki projekto įgyvendinimo pradžios. 

Šis projektas yra 2006 metų projekto „Informacinio bendruomenės centro „Seklyčia“ įkūrimas“ ir 2007 m. projektų „Šimkaičių miestelio bendruomenei – penkeri....“ bei „Skaitmeninė Šimkaičių miestelio bendruomenė“ tęsinys. 2009 metų I pusmečiui išsikeliame šiuos tikslus ir uždavinius:

1) Toliau tęsti bendruomenės centro veiklą, stiprinant jo materialinę bazę, viešinant bendruomenės veiklą bei pritraukiant į ją kuo daugiau įvairaus amžiaus žmonių. Siekti, kad kuo daugiau bendruomenės teritorijoje gyvenančių žmonių taptų tikraisiais bendruomenės nariais. Skatinti jaunimo ir visų kaimo bendruomenės žmonių gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti. Ypatingai stengtis išjudinti kaimo jaunimą, spęsti jo užimtumo problemą.

2) Organizuoti 5 seminarus gyventojams, skirtus bendruomenės, kaip organizacijos, stiprinimui. Per seminarus supažindinti bendruomenės narius su projektų rengimo metodika, dokumentų rengimu ir raštvedyba, interaktyvių lentų panaudojimo galimybėmis bei praplėti žinias psichologijos srityje.

3) Kad galėtume seminarus organizuoti savo įkurtame bendruomenės centre, įsigyti interaktyvią lentą ir multimediją. Medžiagos padauginimui įsigyti kopijavimo aparatą, jos surišimui – įrišimo bei laminavimo aparatus.

4) Įsigyti skaitmeninį diktofoną, videokamerą, kad galėtume operatyviai ir iliustratyviai prižiūrėti ir atnaujinti Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos svetainėje skirtą skyrelį mūsų bendruomenei.

5) Įsigyti fakso aparatą, kad būtiną siųsti informaciją galėtume pateikti ne tik el. paštu, bet ir faksu.

6) Įsigytą turtą apdrausti 3 metams.   

7) Įsigyti sceninių drabužių. Jie bendruomenės nariams labai reikalingi, nes bendruomenės tarpe yra aktyvių ir muzikalių žmonių, kurie yra susibūrę į kaimo kapelą, stengiasi kiekvieną savaitę susiburti į repeticijas. Pasirodo per įvairius renginius. Šiemet taip pat dalyvavo šventėje “Panemunių žiedai”, „Šimkaičių miestelio bendruomenei – penkeri...“ ir kt.

Tikimės, kad įgyvendinus šį projektą:

1) Padidės bendruomenės išprusimas. Bus apmokyta 100 miestelio gyventojų. Ateityje jie galės teikti konsultacijas kitiems bendruomenės nariams.

2) Bus maksimaliai panaudota turima bendruomenės ir išnuomota Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos materialinė bazė (patalpos, kompiuterinė įranga).

3) Suteiktos žinios ir įgūdžiai padės spręsti atskirų bendruomenės grupių socialines, savišvietos ir saviugdos problemas.

4) Didės bendruomenės sutelktumas, atsakomybė ir gebėjimas spręsti savo problemas.

5) Bendruomenės nariai taps pilietiškai aktyvesni ir efektyviau naudosis teikiamomis e-paslaugomis.

Įvykdžius projekto tikslą ir įgyvendinus uždavinius, sustiprės bendruomenės identitetas, socialinės sąveikos ir vyks pilnas viešos aplinkos transformavimas tarp vietos bendruomenės, vietos valdžios, vietos verslininkų, ūkininkų, kultūros, medicinos darbuotojų.

Tikimės, kad bent 10 naujų žmonių taps tikraisiais bendruomenės nariais. Šių rezultatų sieksime nuolat - per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

 

 
 

 

   

 

Atnaujinta 2009-03-13

Svetainės administratorius Vaidas Lazdauskas