Šimkaičių Šv. vyskupo Martyno bažnyčia

 

  Pradžia

  Parapijos istorija

  Naujienos

  Šv. Mišios ir atlaidai

  Dvasininkai

  Kiti bažnyčios tarnai

  Pastoracinė taryba

  Parama

  Kontaktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠIMKAIČIŲ PARAPIJOS JAUNUOLIAMS SUTEIKTAS SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS

 

Lapkričio 8 dieną, sekmadienį, didelės iškilmės įvyko Šimkaičių Šv. vyskupo Martyno bažnyčioje. Į Šimkaičius buvo atvykęs Kauno arkivyskupijos vyskupas Jonas Ivanauskas, kuris 26 Šimkaičių parapijos jaunuoliams suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Šv. Mišiose vyskupui talkino kancleris monsinjoras Adolfas Grušas, Jurbarko dekanas kunigas Kęstutis Grabauskas ir Šimkaičių parapijos klebonas Audrius Giedraitis.

  Gieda Šimkaičių mokyklos mokiniai, kuriuos moko vargonininkė Stanislava Tamošaitienė    
  Tarp jaunuolių daug Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos mokinių, kuriuos Sutvirtinimo sakramentui parengė tikybos vyr. mokytoja Dangyra Sasnauskienė    
Suteikiamas Sutvirtinimo sakramentas
      Dėkojama vyskupui už vizitą

 

Foto Dangyros Sasnauskienės ir Ingridos Parnarauskienės

 


 

 

 

Atnaujinta 2010-01-18

Svetainės administratorius Vaidas Lazdauskas