Šimkaičių Šv. vyskupo Martyno bažnyčia

 

  Pradžia

  Parapijos istorija

  Naujienos

  Šv. Mišios ir atlaidai

  Dvasininkai

  Kiti bažnyčios tarnai

  Pastoracinė taryba

  Parama

  Kontaktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KITI BAŽNYČIOS TARNAI

ŠIMKAIČIŲ MOKYKLOS TIKYBOS MOKYTOJAI

2009-2010 mokslo metais sukanka 20 metų, kai Lietuvos mokyklose vėl atnaujintas sovietmečiu nutrauktas tikybos mokymas.

Šimkaičių mokykloje tikybos mokymas įvestas šiek tiek vėliau 1991/1992 m.m., o mokyti pradėta nuo 1992/1993 m.m. Per šį laikotarpį Šimkaičių mokykloje tikybą dėstė 7 mokytojai.

Parengėme leidinuką "Šimkaičių mokyklos tikybos mokytojai". Jį 2010 m. kovo 8 d. išleidome 50 egz. tiražu, padovanojome po 1 egz. kiekvienam dirbusiam mokytojui. Su knygele iš arčiau galima susipažinti ir panorėjus įsigyti apsilankius mokykloje. Leidinuko viršelis čia...

 

 

DANGYRA SASNAUSKIENĖ

 

Tikybos Šimkaičių mokykloje moko pirmus mokslo metus (2009/2010)

 

 „Pasitikiu Dievu ir žinau, viskas kas nutinka žemėje turi paaiškinimą danguje“

 

 

JONAS PLĖŠTIS

 

Arčiausiai Šimkaičių mokyklos gyvenantis tikybos mokytojas

Tikybą Šimkaičiuose dėstė ketverius mokslo metus:

2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009

 

„Tikėk ir melskis - viskas išeis į gerą“

 

RENATA PETRUŠAITYTĖ

 

Jauniausia Šimkaičių mokyklos tikybos mokytoja

 Tikybą Šimkaičiuose dėstė 2004/2005 mokslo metais

 

„Visuomet sakyk ką jauti, ir daryk ką galvoji“

 

JOLANTA ČERNIAUSKAITĖ ZIKIENĖ

 

Labiausiai pradinukų mylėta Šimkaičių mokyklos

tikybos mokytoja

 

Tikybą Šimkaičiuose dėstė dvejus mokslo metus:

2002/2003 ir 2003/2004

 

„Nenustok vilties - gražiausi dalykai atsitiks, kai jų mažiausiai tikiesi“

 

 

JUOZAS ČIČIRKA

 

Vienintelis Šimkaičių mokyklos tikybos mokytojas - kunigas

Tikybą Šimkaičiuose dėstė 2000/2001 mokslo metais

 

„Neskubėk ir būsi pirmas"

 

 

IRENA JASIULYTĖ

 

Atnaujinto tikybos mokymo pradininkė

 Tikybą Šimkaičiuose dėstė trejus mokslo metus:

1998/1999, 1999/2000, 2001/2002

 

„O Viešpatie, dėkoju Tau už visas dovanas ir už džiaugsmus, ir už skausmus, už skirtas man dienas!“

ALBINAS GUDAVIČIUS

 

Pirmasis Šimkaičių mokyklos tikybos mokytojas

 Tikybą dėstė šešerius mokslo metus:

1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998

 

„Žmogaus protas viską atrakina trimis raktais: skaitmeniu, raide, nata“ (V. Hugo)


 

Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos kraštotyros muziejuje yra išlikęs dokumentas apie tikybos mokytojus paskirtus mokyti mokyklose 1924 metais. Dėstyti Šimkaičių mokykloje buvo paskirtas mokytojas J. Sabas.

 

 

Informaciniai šaltiniai:

Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos kraštotyros muziejus.

 

 

 

 

Atnaujinta 2010-06-07

Svetainės administratorius Vaidas Lazdauskas