JURBARKO R. ŠIMKAIČIŲ JONO ŽEMAIČIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

Sveiki atvykę į Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos svetainę

Titulinis

Mokyklos istorija

Mokyklos dokumentai

Ugdymas

Mokiniai

Personalas

Mokyklos skyriai

PIT

Naudingos nuorodos

Kontaktai

 

 

http://plunksna.visiems.lt

 

 

 

PAMOKA - EKSKURSIJA "JONAS ŽEMAITIS-VYTAUTAS - LIETUVOS PARTIZANŲ PREZIDENTAS"

(bendras Veliuonos Antano ir Jono Juškų vidurinės bei Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklų projektas)

 

Gegužės 12 dieną pas mus į mokyklą buvo atvykę Veliuonos Antano ir Jono Juškų vidurinės mokyklos mokiniai, lydimi savo mokytojų Danutės Kazlauskaitės ir Renatos Matuzienės. Jiems mūsų mokyklos istorijos vyr. mokytojas Jonas Mileris pravedė pamoką-ekskursiją, skirtą Partizanų, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai paminėti "Jonas Žemaitis-Vytautas – Lietuvos partizanų prezidentas“.  Mokiniai, istorijos mokytojo lydimi, pirmiausia nuvyko prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę partizanams Šimkaičių miške. Prie paminklo mokytojas supažindino su Šimkaičių miestelio pokario istorija, partizanų žuvimo vietomis. Minėjo, kad šioje vietoje stovi paminklas užkastų 1945–1957 m. Šimkaičių apylinkėse žuvusių Kęstučio apygardos partizanų atminimui, tarp kurių žuvęs yra ir mokytojo tėvas. Šis paminklas atidengtas 1990 m. spalio 3 d.

Kitas sustojimas - Generolo Jono Žemaičio vadavietėje, kur buvo apžiūrėtas jo bunkeris, papasakota Jono Žemaičio-Vytauto gyvenimo, pasipriešinimo, kovos ir žūties istorija. Suteikta proga mokiniams iš arti pamatyti kur slėpėsi Lietuvos partizanų prezidentas, kokiomis sąlygomis gyveno.

Apžiūrėjus žeminę bei pasivaikščiojus po "Giliuko" poilsiavietę svečiai neskubėjo namo, dar grįžo į mokyklą. Joje atvykusius mokinius Jonas Mileris supažindino su mokyklos Krašto muziejumi, jame sukaupta medžiaga apie Joną Žemaitį.

Apsilankymo pabaigoje buvo pristatytas ir aktų salėje parodytas filmas "Žemaitis pas Beriją".

Tikimės, kad Veliuonos Antano ir Jono Juškų vidurinės mokyklos mokiniams ši praleista popietė pas mus išliks atmintyje ilgai.

Su veliuoniškiais taip pat keliavo ir akimirkas fiksavo žurnalistų būrelio "Kūrybinės plunksnos vaikai" narė, 8 klasės mokinė Evelina Baranauskaitė.

 
Velioniečiai pradeda kelionę su istorijos vyr. mokytoju Prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę partizanams Šimkaičių miške
Generolo Jono Žemaičio vadavietėje
Apžiūrimas bunkeris
Prie atminimo akmens, žyminčio Jono Žemaičio vadavietę 1951-1953 metais, kuris yra šalia bunkerio
       
Apžiūrėjus žeminę - pertraukėlė "Giliuko" poilsiavietėje
Mokyklos Kraštotyros muziejuje
Filmo "Žemaitis pas Beriją"peržiūros metu

Foto Evelinos Baranauskaitės (8 kl. mok.)

 

O štai ką rašo patys veliuoniečiai. Straipsnelis iš Veliuonos Antano ir Jono Juškų vidurinės mokyklos svetainės. Jį galite rasti ir čia...

 

Pamoka – ekskursija ,,Jonas Žemaitis – Lietuvos partizanų Prezidentas“

 

Gegužės 12 dieną dešimtos klasės mokiniai su istorijos mokytoja Danute Kazlauskaite ir lietuvių kalbos mokytoja Renata Matuziene vyko į Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinę mokyklą, kur dalyvavo pamokoje – ekskursijoje ,,Jonas Žemaitis – Lietuvos partizanų Prezidentas“.

Šimkaičiuose mus maloniai sutiko direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Jurkšaitienė ir istorijos mokytojas Jonas Mileris. Jis papasakojo apie pokario partizanų kovas Šimkaičių miškuose. Ekskursijos metu pravažiavome miestelio gatvėmis, kur mokytojas parodė namus, kuriuose stovėjo sovietų kariuomenės dalinys, kur buvo įsikūręs ,,stribynas“, buvo kalinami ir kankinami ,,enkavadistų“ suimti ir tardomi partizanai, jų ryšininkai ar šiaip neįtikę sovietų valdžiai kaimo gyventojai.

Pamiškėje, netoli miestelio, stovi akmeninis kryžius, kurį, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, savo lėšomis pastatė čia palaidotų žuvusiųjų giminės.

Po to autobusu važiavome keletą kilometrų į mišką, prie slėptuvės, kur du metus (1951-1953 m.) slapstėsi partizanų Prezidentas Jonas Žemaitis –Vytautas. Mokytojas Jonas Mileris mums papasakojo, kaip partizanai buvo užmaskavę slėptuvę, kodėl slėptuvė ne glūdumoje, o beveik miško pakraštyje, kaip Jonas Žemaitis buvo suimtas, koks buvo Jono Žemaičio ir jo bendražygių likimas.

Gaila, kad žeminė buvo užlieta vandeniu ir negalėjome į ją patekti.

Grįžę į mokyklą aplankėme mokyklos kraštotyros muziejų, stebėjome filmą apie Joną Žemaitį – Vytautą.

Šioje pamokoje – ekskursijoje praplėtėme savo akiratį apie kasdienį neramų pokario kaimo žmonių gyvenimą, geriau supratome ir pajutome partizaninės kovos prasmę ir pasiaukojimą vardan Lietuvos laisvės.

(http://www.veliuona.jurbarkas.lm.lt/index.php/naujienos/43-naujienos/265-pamoka-ekskursija-jonas-emaitis-lietuvos-partizan-prezidentas.html )

 

 

Naujienos

Skelbimai

Veikla

Renginiai

Mokyklos laikraštis

Muziejus

Parama

Parsisiųsti

 

Kartais užsukit ir čia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla Kodas 190919189 tel./faksas (8 447) 41422
Liepų g. 7, Šimkaičių mstl., Šimkaičių sen., LT- 74337Jurbarko rajonas a.s. LT 3394010044300050032 El. paštas: mokykla@simkaiciu.jurbarkas.lm.lt

 

Atnaujinta 2011-05-23

Svetainės administratorius Vaidas Lazdauskas