JURBARKO R. ŠIMKAIČIŲ JONO ŽEMAIČIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

Sveiki atvykę į Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos svetainę

     

Titulinis

Mokyklos istorija

Mokyklos dokumentai

Ugdymas

Mokiniai

Personalas

Mokyklos skyriai

PIT

Naudingos nuorodos

Kontaktai

 

 

 

http://plunksna.visiems.lt

 

 

 

SUSITIKIMAS SU PAŠALTUONIO BENDRUOMENE

 

Kovo 29 dieną Pašaltuonio bendruomenės (Raseinių r.) kvietimu mokyklos administracija, prevencinės grupės nariai, keletas klasės auklėtojų dalyvavo susitikime su vietos bendruomene ir jų pasikviestais svečiais.

Susitikimas vyko buvusios Pašaltuonio pagrindinės mokyklos patalpose įsikūrusiame Pašaltuonio bendruomenės centre. Dalyvaujant Raseinių policijos komisariato prevencijos poskyrio pareigūnams: tyrėjui Albertui Kaušiui ir vyresniajai specialistei Rasai Juodienei, Pašaltuonio bendruomenės pirmininkei Daivai Barčienei, Kalnujų seniūnei Reginai Čepurnovienei, Kalnujų seniūnijos soc. darbuotojai Sonatai Viršilienei bei mokinių tėvams, buvo aptartas mokinių, kurie šiemet lanko mūsų mokyklą, elgesys pamokų ir pertraukų metu bei važiuojant viešuoju transportu, mokinių adaptacija ir saugumo užtikrinimas mokykloje.

Mokyklos direktorius Leonardas Zaksas padėkojo už suteiktą puikią galimybę susitikti bei pasidalinti tuo ką turime – vaikais. Direktorius sakė, kad mes užsiimame jų ugdymu ir tikimės, kad jie užaugs puikiais žmonėmis. Mokyklos darbuotojai nori, kad vaikai užaugę būtų pasididžiavimas tėvams ir pavyzdys kitiems. Mokyklos materialinė bazė yra gera: turime puikią sporto salę, aktų salę, atnaujintus gamtamokslių ir anglų kalbos kabinetus, kompiuterių klasę, biblioteką, teniso ir biliardo stalus. Mokykloje dirba kvalifikuoti mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai: soc. pedagogė, spec. pedagogė, logopedė ir psichologė. Jurbarko rajone yra 4 mokyklos, kuriose dirbtų visi pagalbos mokiniui reikalingi specialistai.

Toliau kalbantis prie apskrito stalo mokyklos soc. pedagogė Loreta Kavaliauskienė pristatė gruodžio mėnesį atlikto tyrimo „Naujokų adaptacija“ rezultatus. Kalnujų seniūnė Regina Čepurnovienė pasidžiaugė, kad į mūsų mokyklą atvykę mokiniai pamažu pritampa.

Pavaduotoja ugdymui Nijolė Jurkšaitienė kalbėjo apie mokinių ugdymosi pasiekimus, lankomumo problemas, važinėjančiu mokykliniu autobusu elgesį, mokykloje organizuojamus renginius, neformaliojo ugdymo veiklą. Pasidžiaugė, kad apart negerovių yra nemažai ir teigiamų dalykų. Naujokai puikiai įsiliejo į mūsų mokyklos gyvenimą, noriai dalyvauja neformaliojo ugdymo veikloje: sportuoja, dainuoja, vaidina.

Susitikime dalyvavę Raseinių policijos komisariato darbuotojai domėjosi kiek mokykloje turime rūkančių mokinių, koks mokinių elgesys pamokų metu, ar jie nekonfliktuoja su mokytojais, kalbėjo apie konfliktinių situacijų sprendimo būdus. Dalyvavusius tėvus įspėjo, kokios gali būti taikomos sankcijos, jei jų mokinys (iki 16 metų) nelankys mokyklos, praleidinės pamokas be pateisinamos priežasties.

Susitikimo pabaigoje nuspręsta nuolat bendradarbiauti su Kalnujų seniūnija sprendžiant šioje seniūnijoje gyvenantiems mokiniams iškylančias problemas. Reikalui esant kreiptis į Raseinių policijos pareigūnus ir vaikų teisių apsaugos specialistus.

 

 
Susitikimo akimirkos

Foto Nijolės Jurkšaitienės

 

Naujienos

Skelbimai

Veikla

Renginiai

Mokyklos laikraštis

Muziejus

Parama

Parsisiųsti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla Kodas 190919189 tel./faksas (8 447) 41422
Liepų g. 7, Šimkaičių mstl., Šimkaičių sen., LT- 74337Jurbarko rajonas a.s. LT 3394010044300050032 El. paštas: mokykla@simkaiciu.jurbarkas.lm.lt

 

Atnaujinta 2010-04-09

Svetainės administratorius Vaidas Lazdauskas