JURBARKO R. ŠIMKAIČIŲ JONO ŽEMAIČIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

Sveiki atvykę į Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos svetainę

Titulinis

Mokyklos istorija

Mokyklos dokumentai

Ugdymas

Mokiniai

Personalas

Mokyklos skyriai

PIT

Naudingos nuorodos

Kontaktai

 

 

http://plunksna.visiems.lt

 

 

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO 99-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMAS

2008 metų kovo 14 dieną (penktadienį)  Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinėje mokykloje vyko iškilmingas Generolo Jono Žemaičio 99-ųjų gimimo metinių minėjimas. Į minėjimą atvyko Krašto apsaugos ministras Juozas Oleka ir jo patarėjas Kęstutis Krikščiūnas, Lietuvos Respublikos Seimo narys Bronius Pauža, Karo prievolės administravimo tarnybos prie LR Krašto apsaugos ministerijos Klaipėdos karo prievolės centro viršininkas majoras Rolandas Lukšas, Tauragės apskrities LDK Kęstučio šaulių 7-os rinktinės vadas, atsargos majoras Algirdas Genys, Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų pučiamųjų orkestras (vadovas kapitonas  Ričardas Kukulskis), Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos delegacija: viršininkas pulkininkas Arūnas Balčiūnas, skyriaus viršininkas kapitonas Arūnas Gaidelis, kariūnų tarybos pirmininkė, III kurso kariūnė Lina Kievišaitė ir du kariūnai, vyresnysis mokslo darbuotojas docentas Romas Batūra, fotografas Kęstutis Dijokas, Jurbarko savivaldybės administracijos delegacija: Jurbarko rajono savaivaldybės meras Algirdas Gudaitis, mero pavaduotojas Vygandas Keraitis, švietimo skyriaus vedėjas Antanas Gvildys, Šimkaičių seniūnijos seniūnė Elena Šileikienė, dalyvavo ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių  sąjungos Jurbarko filialo pirminkas Petras Gervylius ir daug kitų garbingų svečių. Į minėjimą taip pat atvyko ir Generolo Jono Žemaičio giminaitės - dukterėčios Aušra Vilkienė ir jos sesuo Rūta Juškaitė. Taip pat atvyko Stakių skyriaus ir Vadžgirio pagrindinės mokyklos mokinių grupelės su lydinčiais mokytojais.

Atvykę svečiai pirmiausia Generolo Jono Žemaičio atminimą pagerbė prie paminklo žuvusiems partizanams bei vyko į Generolo Jono Žemaičio vadavietę Šimkaičių miško 46 kvartale, kur padėjo gėlių, uždegė atminimo žvakeles bei prisiminė Generolo Jono Žemaičio gyvenimo istoriją. Nors gamta nelepino (lynojo lietus), tačiau beveik dvi valandas renginio dalyviai ir svečiai užtruko prie šių istorinių vietų.

14 val. mokyklos sporto salėje Lietuvos valstybės vėliavos įnešimu ir himno sugiedojimu, grojant Karinių oro pajėgų orkestrui, prasidėjo iškilmingas minėjimas. Mokyklos direktorius pristatė svečius ir suteikė kiekvienam tarti keletą žodžių.

Krašto apsaugos ministras pasidžiaugė mokyklos pasirinkta mokinių tautiškumo ir pilietinio auklėjimo kryptimi bei siekiu saugoti Generolo Jono Žemaičio vardą, ragino 100-osios gimimo metinėms išleisti knygą apie Generolą Joną Žemaitį.

Mokyklos kraštotyrininkė Eugenija Klimaitienė susirinkusiems priminė Jono Žemaičio nueitą gyvenimo kelią nuo pat gimimo iki žiauraus nuosprendžio. Ją papildė į minėjimą atvykusios Generolo Jono Žemaičio dukterėčios Aušra Vilkienė ir jos sesuo Rūta Juškaitė.  

Minėjimo pagrindiniu akcentu buvo Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos bendradarbiavimo sutarties pasirašymas. Po mokyklai istorinio akto toliau vyko Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos mokinių ir Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų pučiamųjų orkestro programa.

Skambant iškilmingoms Karinių oro pajėgų orkestro melodijoms minėjimas ir baigėsi. Tačiau po jo svečiai neskubėjo išsiskirstyti: įdėmiai apžiūrėjo minėjimui paruoštus stendus, susipažino su pačia mokykla: aplankė kabinetus, mokyklos Krašto muziejų, šiltai pabendravo su mokyklos administracija ir mokytojų kolektyvu.

Už šį nepakartojamą istorinį įvykį esame dėkingi Lietuvos Respublikos Seimo nariui Broniui Paužai, kuris negailėdamas savo brangaus laiko visokeriopai prisidėjo, kad Generolo Jono Žemaičio 99-osios gimimo metinės Šimkaičiuose būtų paminėtos labai iškilmingai.

Visos dienos akimirkos užfiksuotos mokytojų Ingridos Parnarauskienės, Dalios Aurelijos Milerienės ir Loretos Stasiūnaitės nuotraukose.

Apie vykusį minėjimą galima paskaityti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos internetinėje svetainėje: http://www.lka.lt/index.php/lt/152308

 
Diena prasidėjo nuo pagerbimo ceremonijos prie paminklo žuvusiems partizanams
       
Generolo Jono Žemaičio vadavietėje
Minėjimo belaukiant
Repetuojamas "Kepurinės" šokis   Garbingi svečiai
Iškilmingo minėjimas prasideda vėliavos įnešimu ir himno sugiedojimu    
Svečių pasisakymai
Bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos karo akademija pasirašymo istorinės akimirkos  
  Svečiams įteikiamos atminimo dovanos - knyga "Vadžgirys"
  Pradinukų programėlė
    Skamba Karinių oro pajėgų orkestro melodijos
       
Ministras apsilanko mokyklos Krašto muziejuje  
       
Ministro ir Seimo nario apsuptyje mokytojų kolektyvas Su mokykla atsisveikina Jono Žemaičio dukterėčios

 

 

Naujienos

Skelbimai

Veikla

Renginiai

Mokyklos laikraštis

Muziejus

Parama

Parsisiųsti

 

Kartais užsukit ir čia

 

 

 

 

 

 

Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla Kodas 190919189 tel./faksas (8 447) 41422
Liepų 7, Šimkaičių mstl., Šimkaičių sen., LT- 74337Jurbarko rajonas a.s. LT 3394010044300050032 El. paštas: mokykla@simkaiciu.jurbarkas.lm.lt

 

Atnaujinta 2008-03-20

Svetainės administratorius Vaidas Lazdauskas