JURBARKO R. ŠIMKAIČIŲ JONO ŽEMAIČIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

Sveiki atvykę į Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos svetainę

Titulinis

Mokyklos istorija

Mokyklos dokumentai

Ugdymas

Mokiniai

Personalas

Mokyklos skyriai

PIT

Naudingos nuorodos

Kontaktai

 

 

http://plunksna.visiems.lt

 

 

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO 55-ŲJŲ SUĖMIMO METINIŲ MINĖJIMAS

(TRADICINIS BĖGIMAS "LAISVĖS TAKU 2008)

 

2008 metų gegužės 24 dieną (šeštadienį) Šimkaičiai minėjo Generolo Jono Žemaičio Žemaičio 55-ąsias suėmimo metines. Šiam renginiui buvo ruoštasi labai atsakingai ir iš anksto.  Rėmėjų pradėta ieškoti jau 2007 metų pabaigoje.

Šimkaičių miestelio bendruomenė 2007 m. lapkričio mėnesį pateikė paraišką Kultūros ministerijai "Generolo Jono Žemaičio kovos takais". 2008 m. sausio 22 d. Kultūros ministro įsakymu Nr.ĮV-26 šiam projektui įgyvendinti skirta 2000 Lt.

2008 m. sausio pradžioje Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla (projekto vadovas mokyklos direktorius Leonardas Zaksas) pateikė pilietinio ir tautinio ugdymo projektą "Generolo Jono Žemaičio suėmimo 55-ųjų metinių paminėjimas". Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 2008 m. kovo 14 d. įsakymu Nr.O1-610 „Dėl lėšų pilietinio ir tautinio ugdymo projektų 2008 metais įgyvendinimui paskirstymo", šio mokyklos projekto įgyvendinimui skirta 3000 litų.

2008 m. balandžio mėnesį, turėdami papildomą rėmėją, Šimkaičių miestelio bendruomenė (vadovė bendruomenės pirmininkė Eugenija Klimaitienė) pateikė paraišką „Generolo Jono Žemaičio kovos takais“ daliniam finansavimui Jurbarko rajono savivaldybei pagal 2008 m. NVO konkursą ir šiam projektui įgyvendinti Jurbarko rajono savivaldybė skyrė 1500 Lt.

Šimkaičių miestelio bendruomenės ir Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos šių projektų kulminacinis taškas – tai Generolo Jono Žemaičio suėmimo 55-ųjų metinių paminėjimas.

Ilgai laukta diena prasidėjo Šv. Mišiomis Šimkaičių Šv. vyskupo Martyno bažnyčioje. Mišiose dalyvavo ir nuostabią programą atliko Vadžgirio sakralinės muzikos ansamblis.

Po Šv. Mišių renginio scenarijų šiek tiek pakoregavo oras. Į iškilmingą minėjimą susirinko ne mokyklos stadione, o sporto salėje. Minėjime, apart Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos, Stakių skyriaus, Vadžgirio pagrindinės mokyklos mokinių ir mokytojų, dalyvavo ir nemažai garbingų svečių: tai Generolo Jono Žemaičio giminaitės - dukterėčios Aušra Vilkienė ir jos sesuo Rūta Juškaitė, Jono Žemaičio bendražygis Kazimieras Giedraitis, atvyko ir Tauragės apskrities LDK Kęstučio šaulių 7-os rinktinės vadas, atsargos majoras Algirdas Genys, Jurbarko rajono Švietimo skyriaus vedėjas Antanas Gvildys ir daug kitų garbingų ir uniformuotų svečių.

Įžanginį žodį apie Generolo Jono Žemaičio kovos prasmę ir mokyklos jaunųjų šaulių priesaikos esmę kalbėjo mokyklos kraštotyrininkė, Šimkaičių miestelio bendruomenės pirmininkė Eugenija Klimaitienė. Keletą šiltų žodžių tarė Jono Žemaičio dukterėčios, Švietimo skyriaus vedėjas Antanas Gvildys ir kt. svečiai.  

Tądien, kaip niekad, buvo gausu įvairių prizų ir apdovanojimų. Išreiškiant deramą pagarbą Lietuvos partizanams bei pagerbiant generolą Joną Žemaitį, nuo pat gegužės pradžios mokykloje vyko piešinių (1-5 klasėms) ir rašinių (6-10 klasėms) konkursas „Laisvę reikia iškovoti“. Taip pat buvo organizuota viktorina „Rezistencinės kovos Lietuvoje ir Jono Žemaičio gyvenimo kelias“. Geriausių darbų autoriai buvo apdovanoti iškilmingo minėjimo metu po svečių pasisakymų. Nugalėtojus sveikino ir padėkas įteikė Švietimo skyriaus vedėjas Antanas Gvildys. Geriausio rašinio „Laisvę reikia iškovoti“ nugalėtojais tapo dešimtokai: I vieta - Gediminui Leminauskui, II vieta - Laurynai Užkuraitytei, III vieta - Algimai Stankaitytei. Paskatinamos vietos skirtos šiems rašinių autoriams: Aurelijui Tvarijonui - 6 kl., Silvijai Kasputytei - 7 kl., Inetai Račaitei - 7 kl., Tomai Leonavičiūtei - 9 kl. Piešinių konkurso "Laisvę reikia iškovoti" nugalėtojai: I vieta - Milda Gilvickaitė (4 kl.), II vieta - Aldevinas Kasputis (3 kl.), III vieta - Ernesta Bendikaitė (5 kl.) O viktorinos „Rezistencinės kovos Lietuvoje ir Jono Žemaičio gyvenimo kelias“ nugalėtojais tapo vėl tik dešimtokai: I vieta - Laurynai Užkuraitytei, II vieta - Artūrui Morkeliūnui, III vieta - Gediminui Leminauskui. Paskatinamoji vieta skirta devintokei Sigitai Gudžiūnaitei.

Po apdovanojimų šventės dalyviams ir svečiams sveikinimą parengė mokyklos mokiniai. Programėles pristatė ir pradinukai, ir vyresnių klasių mokiniai.

Po mokinių pasirodymo – dar kartą skambėjo Vadžgirio sakralinės muzikos ansamblio programa. Po jos į aikštę buvo pakviesti jaunieji šauliai iškilmingam pasižadėjimui. Priesaikas davė ir jaunųjų šaulių organizaciją papildė 22 mokiniai.

Pasibaigus iškilmingam minėjimui vyko sportinės varžybos. Mokykla organizavo krepšinio ir tinklinio varžybas, o Šimkaičių miestelio bendruomenės iniciatyva pirmą kartą suorganizuotas 10 km bėgimas „Laisvės taku“ nuo generolo Jono Žemaičio vadavietės iki Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos. Norima, kad šis bėgimas taptų tradiciniu, derėtų jį organizuoti kiekvienų metų gegužės paskutinę savaitę.

Pirmajame 10 km bėgime „Laisvės taku“ dalyvavo 8 bėgikai: 5 Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos mokiniai ir 3 bėgikai iš Šimkaičių miestelio bendruomenės tarpo. Mokyklai atstovavo Modestas Jasaitis (9 kl.), Mantas Jasaitis (5 kl.), Almantas Deniginas (10 kl.),  Mantas Stėgvilas (9 kl.) ir Ernesta Bendikaitė (5 kl.), o iš bendruomenės tarpo dėl įsteigtos Garbės taurės varžėsi Donatas Rubinas, Jūrita Stašaitytė bei vyriausias bėgimo rungties dalyvis Šimkaičių seniūnijos socialinis darbuotojas Egidijus Petryla. Nepralenkiamas bėgime buvo 9 klasės mokinys Modestas Jasaitis, kuriam ir atiteko pirmoji Garbės taurė.

O mokyklos sporto salėje vyko krepšinio ir tinklinio varžybos. Varžėsi 4 krepšinio komandos: Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos berniukų krepšinio komanda, Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos Stakių skyriaus berniukų krepšinio komanda, Vadžgirio pagrindinės mokyklos berniukų krepšinio komanda ir Šimkaičių miestelio bendruomenės krepšinio komanda ir 6 tinklinio komandos: Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos berniukų I tinklinio komanda, Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos berniukų II tinklinio komanda, Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos mergaičių tinklinio komanda, Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos Stakių skyriaus berniukų tinklinio komanda, Vadžgirio pagrindinės mokyklos berniukų tinklinio komanda ir Šimkaičių miestelio bendruomenės tinklinio komanda.

Diena baigėsi sportininkų apdovanojimais. Krepšinio varžybose I vietą iškovojo Šimkaičių miestelio bendruomenės komanda, II vietą – Vadžgirio pagrindinės mokyklos komanda, trečia liko šeimininkų Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos komanda. O tinklinio varžybose I-ąją vietą iškovojo Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos berniukų I-oji komanda, II-oji vieta atiteko Šimkaičių miestelio bendruomenės tinklinio komandai, o III vietą užėmė Stakių skyriaus berniukų tinklinio komanda.

Generolo Jono Žemaičio 55-ųjų suėmimo metinių proga padarėme ir išleidome apie generolą Joną Žemaitį lankstinuką (lankstinuko viršus, lankstinuko vidus), kurį gavo kiekvienas į renginį atvykęs žmogus.

Visos dienos akimirkos užfiksuotos mokytojų Ingridos Parnarauskienės ir Eugenijos Klimaitienės nuotraukose.

Po renginio iš Jono Žemaičio giminaičių Eugenija Klimaitienė gavo labai šiltą ir malonų laišką. Su juo siūlome susipažinti čia..

 
Šv. Mišios Šimkaičių Šv. vyskupo Martyno bažnyčioje
Vadžgirio sakralinės muzikos ansamblio programa bažnyčioje
ir mokyklos sporto salėje iškilmingo minėjimo metu
Dėl blogo oro minėjimas vyko ne mokyklos stadione, o sporto salėje Mokyklos direktorius Leonardas Zaksas pristato svečius Mokyklos kraštotyrininkės Eugenijos Klimaitienės pranešimas Kalba Jono Žemaičio dukterėčia Aušra Vilkienė
Keletą žodžių tarė pavaduotoja ugdymui Nijolė Jurkšaitienė Svečių pasisakymai: Jono Žemaičio bendražygis Kazimieras Giedraitis ir Švietimo skyriaus vedėjas Antanas Gvildys Apdovanojami geriausio piešinio, rašinio, viktorinos nugalėtojai
Padėkos raštus mokiniai atsiima iš Švietimo skyriaus vedėjo Antano Gvildžio rankų
 
Mokinių paruošta programa
Programą paruošė ne tik vyresnių klasių mokiniai, bet šauni ir mažųjų mokyklos mokinių programėlė
Jaunųjų šaulių pasirodymas
       
       
Jaunųjų šaulių priesaika
       
Į jaunųjų šaulių sąjungos gretas įstojo ne tik berniukai, bet ir mergaitės
       
Registruojasi bėgikai 10 km bėgimui "Laisvės taku" Parbėga Šimkaičių seniūnijos soc. darbuotojas Egidijus Petryla    
Vyksta krepšinio ir tinklinio sportinės varžybos
       
Po varžybų - pelnyti apdovanojimai Bėgikai - o jų buvo 10
Sunkioje bėgimo rungtyje Garbės taurę iškovojo 9 klasės mokinys Modestas Jasaitis. Šaunuolis!
Padėkos raštais apdovanoti visi bėgime dalyvavę sportininkai
Iki pasimatymo taria Jono Žemaičio artimieji ir bendražygiai

Foto Ingridos Parnarauskienės ir Eugenijos Klimaitienės

 

Naujienos

Skelbimai

Veikla

Renginiai

Mokyklos laikraštis

Muziejus

Parama

Parsisiųsti

 

Kartais užsukit ir čia

 

 

 

 

 

 

Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla Kodas 190919189 tel./faksas (8 447) 41422
Liepų g. 7, Šimkaičių mstl., Šimkaičių sen., LT- 74337Jurbarko rajonas a.s. LT 3394010044300050032 El. paštas: mokykla@simkaiciu.jurbarkas.lm.lt

 

Atnaujinta 2008-06-03

Svetainės administratorius Vaidas Lazdauskas