JURBARKO R. ŠIMKAIČIŲ JONO ŽEMAIČIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

Sveiki atvykę į Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos svetainę

Titulinis

Mokyklos istorija

Mokyklos dokumentai

Ugdymas

Mokiniai

Personalas

Mokyklos skyriai

PIT

Naudingos nuorodos

Kontaktai

 

 

 

http://plunksna.visiems.lt

 

 

 

 

MOKYKLOS 140 METŲ JUBILIEJUS (2007-11-24)

 

Jubiliejaus akimirkos (I dalis) čia...

Vakaronės akimirkos (II dalis) čia....

 

Kiekvienos mokyklos istorija susideda iš daugelio mažesnių istorijų, kurias rašė ir teberašo buvę bei esami mokiniai ir mokytojai. Kai mintimis grįžtame į mokyklą, visada prisimename mokyklinius suolus, baltos kreidos kelią klasės lentoje ir mokytojus, tėviškai globojusius, mokiusius, patarusius, paskatinusius nuolat ieškoti žinių ir savojo gyvenimo kelio.

Buvę mokyklos mokiniai, mokytojai ir kiti dirbusieji ir tebedirbantys mūsų mokykloje, garbingi svečiai 2007 m. lapkričio 24 dieną susirinko į Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinę mokyklą atšvęsti mokyklos 140 metų jubiliejų. Šventinė diena prasidėjo šv. Mišiomis Šimkaičių bažnyčioje. Joms pasibaigus, visi skubėjo į kapus uždegti žvakutes ant mirusių klasės draugų, mokytojų kapų. Po pietų mokyklos sporto salėje prasidėjo iškilmingas šventinis minėjimas, į kurį sugužėjo virš 250 žmonių. Dalyvavo apie 150 buvusių mokinių, 14 buvusių mokytojų, tarp kurių Valerija Piliponienė, Vytautas Šauklys, Vytautas ir Ona Šulskiai, Jadvyga Stasiūnaitienė, Valda Vitkauskienė, Danutė Zdanavičienė, Renata Gadliauskienė, Nijolė Frančukaitė ir kt., daug garbingų svečių ir apie 100 dabar tebedirbančių darbuotojų ir mokinių.

Belaukiant iškilmingo minėjimo, įdomu buvo pavaikščioti po papuoštus mokyklos koridorius, pasigrožėti paruoštomis nuotraukų ekspozicijomis, paskaityti mokyklos laikraštėlį „Plunksnelė“, leidžiamą mokyklos būrelio „Plunksna visiems“, kuriam vadovauja pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos vyr. mokytoja Nijolė Jurkšaitienė. Jubiliejui skirtame leidinyje galima buvo rasti daug informacijos apie mokyklą ir jos veiklą, istoriją, mokykloje dirbusius mokytojus, buvusius mokinius ir dar daug įvairiausios medžiagos. Kiekvienas gavęs šį leidinuką džiaugėsi galėdamas susipažinti su mokykla iš arčiau, pajusti jos nuotaikas, jaukią, šiltą atmosferą, siekius ir užčiuopti tikrąjį mokyklos pulsą.

Iškilmingas minėjimas, kurį vedė mokytojai Jonas Mileris ir Ingrida Parnarauskienė, kuri taip pat yra baigusi šią mokyklą ir buvo Jonas Milerio auklėtinė, buvo tikrai nuostabus. Renginiui visi kruopščiai ruošėsi. Scenoje ir mokyklos koridoriuose atsispindėjo ilgalaikis mokytojų ir mokinių triūsas. Iškilmingas minėjimas prasidėjo mokyklos vėliavos įnešimu ir oficialiu direktoriaus sveikinimu. Mokyklos direktorius Leonardas Zaksas nuoširdžiai pasveikino į jubiliejinę šventę atvykusius garbingus svečius – Seimo narį Saulių Lapėną ir jo padėjėją - sekretorę Onutę Enčerienę (buvusi mokytoja), seimo nario Broniaus Paužos padėjėją Joną Ivanauską ir padėjėją – sekretorių Gintarą Kasputį, Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotoją Vygaudą Keraitį, Švietimo skyriaus vyr. specialistę Zitą Tytmonienę, Šimkaičių seniūnijos seniūnę Eleną Šileikienę, Vadžgirio pagrindinės mokyklos direktorių Sigitą Vaitekūną ir jo žmoną Mariną Vaitekūnienę (buvusi mokytoja), Jurbarko kredito unijos valdybos pirmininkę Nijolę Petraitienę ir kasininkę Jūratę Bačiulienę, Jono Žemaičio karo akademijos atstovus: vyr. leitenantą Sigitą Lopatą, kariūnus Artūrą Girdžių ir Arvydą Lukoševičių, karo akademijos muziejaus vedėją Rozvitą Bareikienę, VšĮ „Kretingos maistas“ Jurbarko skyriaus vadybininkę Ingridą Brėdienę ir kt. Pristatė šventės rėmėjus: tai Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos darbuotojai, mokyklos taryba ir mokiniai, Jurbarko rajono savivaldybės administracija, viešoji įstaiga „Kretingos maistas“, Šimkaičių žemės ūkio bendrovės „Medininkai“ (vadovas Povilas Parnarauskas) ir „Bebirvytis“ (vadovas Sigitas Jakas), Šimkaičių parduotuvės: Sigito Matukevičiaus individuali įmonė ir UAB „Nigror“, Šimkaičiuose įsikūrusi Juozo Statkevičiaus individuali įmonė. Prisidėjo ir individualūs rėmėjai: Gediminas Klimaitis (buvęs mokinys), Ramutė Mačiulaitienė, Vytautas Jančaras, Ona Petrylienė, Ramutė ir Povilas Lemenauskai. Direktorius supažindino su mokyklos 140 metų  istorija, išskirdamas pagrindinius mokyklos keitimosi etapus, kai kurias asmenybes.

Gyvumo šventei suteikė buvusių mokinių laidų prisistatymai. Kiekvienos laidos atstovai uždegė po žvakelę ir tarė keletą žodžių, šiltai prisiminė mokyklinius metus. Degti žvakeles ir dalintis prisiminimais pradėjo 1951 metais baigę mokiniai ir baigė 2007 metais mokyklinius suolus palikę mokiniai. Per šį laikotarpį išleista: 11 septynias klases baigusių mokinių laidų, 27 laidos baigė aštuonias klases, 9 laidos – devynias klases, 8 laidos – dešimt klasių. Išleista ir dešimt abiturientų laidų. Daugiausiai laidų išleidusieji mokytojai Jonas Mileris, Dalia Aurelija Milerienė, Albinas Gudavičius, Ivalda Gudavičienė ir ilgametė direktorė Jadvyga Stasiūnaitienė buvo pagerbti buvusių mokinių be galo šiltais žodžiais, gėlėmis ir dovanomis.

Apskritai šią dieną visi buvo šventiškai, linksmai nusiteikę, ir mūsų sporto salėje tvyrojo gerumo aura. Be to, vakaro metu išryškėjo ne vienas talentas. Pasirodo, turime daug muzikalių mokytojų, kurie dainavo iš visos širdies, o ypač nustebino istorijos ir vokiečių kalbos mokytojo Jono Milerio muzikiniai sugebėjimai. Jis atliko keletą kūrinių trimitu. Džiugiai nuteikė dabar besimokančių mokinių atliktos dainos ir šokiai. Maloniai nustebino šiam renginiui sukurtas Šimkaičių himnas, kuriam žodžius parašė buvęs mokinys, vėliau ir mokytojas Vytautas Šauklys, o muziką sukūrė muzikos mokytoja Renata Girdzijauskienė.

Renginio metu žodis buvo suteiktas ir svečiams, kurie ne tik sveikino su įspūdingu jubiliejumi, bet ir teikė dovanas bei padėkos raštus. Seimo narys Saulius Lapėnas įteikė mokyklai sveikinimus 140 metų sukakties proga nuo savęs ir perdavė pasirašytus Švietimo ir mokslo ministrės Romos Žakaitienės bei Seimo pirmininko Viktoro Muntiano. Seimo pirmininko Viktoro Muntiano pasirašytu padėkos raštu buvo apdovanota ilgametė mokyklos direktorė Jadvyga Stasiūnaitienė.

Jono Žemaičio karo akademijos atstovai mokyklai įteikė padėką ir vertingą dovaną už iniciatyvą įamžinant iškilaus Lietuvos partizanų vado generolo Jono Žemaičio vardą ir jaunimo tautinės savimonės puoselėjimą.

Vyriausybės ministro pirmininko Gedimino Kirkilo pasirašytas padėkos raštas buvo įteiktas mokytojai Loretai Stasiūnaitei, o Švietimo ir mokslo ministrės pasirašytas padėkos raštas - mokytojai Eugenijai Klimaitienei.

Jurbarko rajono savivaldybės mero Algirdo Gudaičio, administracijos direktoriaus Jono Bučinsko ir Švietimo skyriaus vedėjo pasirašytais padėkos raštais buvo apdovanota buvusi pavaduotoja ugdymui Nijolė Pempienė, buvę mokytoja Albinas ir Ivalda Gudavičiai, dabartiniai mokyklos darbuotojai: mokytojai Aida Jocienė, Jonas Mileris, Dalia Aurelija Milerienė, Ingrida Parnauskienė, Renata Girdzijauskienė, Asta Tautkienė, pavaduotoja ugdymui Nijolė Jurkšaitienė, pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui Reda Kardokienė, pavaduotojas ūkio reikalams Juozapas Jocius, socialinė pedagogė Loreta Kavaliauskienė, raštinės vedėjas Vaidas Lazdauskas, valytoja Birutė Mažeikienė ir naktinis sargas Zenonas Stasiūnaitis.

Pasibaigus šventiniam minėjimui vyko linksma vakaronė, kuri tęsėsi iki vidurnakčio. Ši jubiliejinė diena dar ilgai išliks visų širdyse.

 

Buvusi mokinė Kostancija Slavinskaitė – Barniškienė po jubiliejaus atsiųstame laiške rašo: „Dėkoju visiems Jums, už nuostabų Šimkaičių pagrindinės mokyklos 140 metų jubiliejaus paminėjimą. Tiek aš, tiek mano brolis Vladas buvom labai patenkinti, sukaupėm gausybę įspūdžių“. Keletą jų nuotraukėlių galima internetiniame albume čia.....

 

O prieš jubiliejų atsiųstame laiške Kostancija šiltai prisiminė mokyklinius laikus. „Šimkaičių aštuonmetėje mokykloje mokiausi 1958-1966 metų laikotarpiu. Pirmasis mano mokytojas Petras Sirtautas. Nuo 5-osios klasės mūsų auklėtoja buvo mokytoja Bronislava Šauklienė. Mokyklai tuo metu vadovavo Kostas Vitkauskas (rusų kalbos mokytojas). Bendraklasiai, kuriuos dar prisimenu: Bronė Bakšaitytė, Antanas Baltrušaitis, Janina Baltrušaitytė, Birutė Tamašauskaitė (suolo draugė), Algis Kaščiukaitis, Kęstutis Jurkevičius (klasės pirmūnas), Gintautas Tverkus (matematikoje - fizikoje nepralenkiamas), Povilas (Paulius) Šimkus (jo dėka turiu daug nuotraukėlių iš mokyklos gyvenimo), Laima (pavardės nebepamenu), ir dar vienas bendraklasis, kurio vardo/pavardės taipogi nepamenu, tikiuosi susitikti jubiliejaus metu. Šimkaičių mokykloje mokėsi ir mano tėvelis Kostas Slavinskas (baigė tris klases). Šimkaičių septynmetę mokyklą baigė mano brolis Vladas Slavinskas ir sesuo Kristina Slavinskaitė – Martišienė. Dėkoju buvusiems mokytojams už suteiktas žinias, nuostabią vaikystę bei jaunystę šioje mokykloje“. Keletą jos klasės nuotraukėlių galima rasti čia...

 

Kokį įspūdį renginys paliko Seimo nariui Sauliui Lapėnui ir jo padėjėjai - sekretorei Onutei Enčerienei galite paskaityti čia...

 

2007 m. lapkričio 30 d. rajono laikraštyje "Mūsų laikas" (Nr.89) išspausdintas straipsnelis "Šimkaičių J. Žemaičio pagrindinė mokykla minėjo jubiliejų". Šiame straipsnelyje, kurį galima rasti ir internete http://www.musulaikas.com/?id=5&nid=124, yra patalpinta informacija iš trijų šaltinių: pradžia paimta iš mūsų svetainėje tuoj po jubiliejaus skelbtos trumpos informacijos (vėliau mes ją tikslinome), tolesnis tekstas ir dvi nuotraukos yra Seimo nario Saulio Lapėno padėjėjos - sekretorės Onutės Enčerienės (pažiūrėkite ir palyginkite), o pabaiga yra jau "Mūsų laiko" informacija.

 

 

 

Naujienos

Skelbimai

Veikla

Renginiai

Mokyklos laikraštis

Muziejus

Parama

Parsisiųsti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla Kodas 190919189 tel./faksas (8 447) 41422
Liepų 7, Šimkaičių mstl., Šimkaičių sen., LT- 74337Jurbarko rajonas a.s. LT 3394010044300050032 El. paštas: mokykla@simkaiciu.jurbarkas.lm.lt

 

Atnaujinta 2008-04-02

Svetainės administratorius Vaidas Lazdauskas