JURBARKO R. ŠIMKAIČIŲ JONO ŽEMAIČIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

Sveiki atvykę į Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos svetainę

Titulinis

Mokyklos istorija

Mokyklos dokumentai

Ugdymas

Mokiniai

Personalas

Mokyklos skyriai

PIT

Naudingos nuorodos

Kontaktai

 

 

http://plunksna.visiems.lt

 

 

 

 

MEDININKŲ PRADINĖ MOKYKLA

(1918 – 1968)

Vytauto Šauklio atsiminimai

 

Susikūrė 1918 m. pas Praną Staniulį, nes atskiros patalpos neturėjo. Buvo 4 skyrių mokykla. Mokslo metai prasidėdavo nuo lapkričio 1 d. ir baigdavosi gegužės 31 d. Pirmasis mokytojas buvo L. Každaila. Nuo 1922 m. vietoj L. Každailos dirbo pradinių klasių mokytojai: Vaitiekūnaitė, Lendraitytė, Pečiulienė (Armoškaitė), Gelumbaldas. 1927 m. mokykla buvo perkelta į patalpas pas Benediktą Bakutį. Tais pačiais metais ten dirbo mokytoju Kazimieras Sedlauskas. Jis dirbo tiktai 2 metus, o paskui persikėlė gyventi ir dirbti į Raseinius. Ten jis dirbo rajono metodinio ratelio vadovu, tapo nusipelniusiu mokytoju, ten ir mirė. Po K. Sedlausko dirbo mokytojai: Puišienė, Pumputis, Aloyzas Rudzitas, Jurgis Šileika.

Pokario metais ilgą laiką dirbo mokytoja Elena Baužienė (Bradulskytė). Nuo 1956/57 mokslo metų E. Baužienę pakeitė Sofija Burneckienė (Bulotaitė), kuri čia dirbo 3 metus. Po S. Burneckienės 1959/60 mokslo metais dirbo mokytoja Johana Didjurgienė (Vilkaitytė). Nuo 1960 m. mokyklos patalpos iš B. Bakučio buvo perkeltos pas Česlovą Tautkų. Ten dar metus laiko dirbo mokytoja J. Didjurgienė. 1961 m. ją pakeitė mokytojas Alfonsas Žulpa, kuris išdirbo tik vienus metus. Jis buvo atleistas iš darbo, nes apsivogė, o dar po metų ir mirė. 1962 m. vienus metus mokytojavo mokytoja Baciūnienė. 1963 m. ją pakeitė mokytoja Elvyra Mačianskaitė. Ji čia išdirbo 2 metus. 1964 m. atvyko dirbti mokytoja Pocevičiūtė. Ji dirbo taip pat vienus metus. 1965 m. mokykla buvo perkelta į kitas patalpas – vėl pas Antaną Zamalaitį. Ten dar dirbo mokytoja Kukliauskaitė tris metus. Tai buvo paskutinė mokytoja.

Dėl labai mažo mokinių skaičiaus Medininkų pradinė mokykla buvo likviduota 1968 metais. Likusieji mokiniai tęsė mokslus toliau kitose mokyklose: Šimkaičiuose, Graužuose, Rugieniuose.

Tokia trumpa šios mokyklos istorija.

 

 

Naujienos

Skelbimai

Veikla

Renginiai

Mokyklos laikraštis

Muziejus

Parama

Parsisiųsti

 

 

 

 

 

 

Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla Kodas 190919189 tel./faksas (8 447) 41422
Liepų 7, Šimkaičių mstl., Šimkaičių sen., LT- 74337Jurbarko rajonas a.s. LT 3394010044300050032 El. paštas: mokykla@simkaiciu.jurbarkas.lm.lt

 

Atnaujinta 2009-02-09

Svetainės administratorius Vaidas Lazdauskas